Видове климатици

Лошото при българите е, че като настане лятната жега – тогава се сещат да купуват климатици и да търсят монтажни фирми - всички правим нещата в последния момент! А през цялата останала част от годината офисите тези фирми са хващали паяжини. А жегата е даже нетърпима през юли и август и тогава много трудно, се намира фирма, която да монтира климатици до 10 дни. В моменти на жега започват да се продават климатици с рекордна бързина и са тема номер едно в разговорите.

Единият от видовете климатици – каналните, се монтират във вентилационните системи. Това позволява не само охлаждане или отопление, а и за вкарване в помещението на свеж въздух. Те са предназначени за големи обществени места, където е има или ще се изгражда вентилационна система. Тези климатици са много мощни и вътрешните им тела са предвидени за монтаж на самия път на свежия въздух.

Какво предимство е да имате климатици? Едно от големите им предимства е, че те могат не само да охлаждат, но и да отопляват доста ефективно. Това означава, че цената за отопление с тях е по-ниска в много случаи, от другите варианти – печки, парно, газ. Хората ги търсят усилено през лятото, когато настъпят големите жеги, което е неправилно, защото търсенето тогава е голямо, а монтажните фирми не успяват да обслужат всички желаещи. Какви са възможностите за отопление през зимата с климатици? За каки помещения ще се използват те? Тези климатици могат да се разделят на два вида – домашни, но често се ползват и в малки офиси; и професионални - за магазини, по-големи офиси, ресторанти и за помещения с необходимост от топлинни мощности. Обикновено са с централно командване.

Инверторните климатици ползват постояннотоков електромотор. Ползата е, че ще имате по-ниска сметка за ток, разходи за отопление и охлаждане. Често правителствата стимулират продажбите им, защото са с благоприятен ефект върху околната среда и икономиката. Климатици с лед по външното тяло - много голям проблем при всички тях е ледът. Присъствието му затруднява топлообмена, а ледът е много добър топлоизолатор.